Modern Language Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Modern Language Journal (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer reviewer
Dato/periode

2019 maj 31

Relaterade organisationer
Peer reviewer
2019 maj 31

Tidskrift

TidskriftModern Language Journal
Förkortning TitelThe Modern Language Journal
Issn1540-4781