Nano- and Micro-sized Molecularly Imprinted Polymer Particles on Solid Surfaces

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Nano- and Micro-sized Molecularly Imprinted Polymer Particles on Solid Surfaces
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2011 jul 32015 sep 14

Relaterade organisationer
2011 jul 32015 sep 14