New Media and Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel New Media and Society (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
Relaterade organisationer
2019 → …

Tidskrift

TidskriftNew Media and Society
Förkortning TitelNew Media & Society
Issn1461-4448