Nordic Journal of European Law (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Nordic Journal of European Law (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning 1 peer review
Dato/periode

2018 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
Relaterade organisationer
2018 → …