Nordic Journal of European Law (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Nordic Journal of European Law (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
Relaterade organisationer
2017 → …