Nordic Journal of Religion and Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Nordic Journal of Religion and Society (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Book review editor
Dato/periode

2015 jan 1 → …

Relaterade organisationer
Book review editor
2015 jan 1 → …

Tidskrift

TidskriftNordic Journal of Religion and Society
Issn0809-7291