Nucleic Acids Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Nucleic Acids Research (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2015 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
Relaterade organisationer
2015 → …

Tidskrift

TidskriftNucleic Acids Research
Förkortning TitelNUCLEIC ACIDS RES.
Issn1362-4962