Nyckeln till Uppåkra - kvalitetssäkring, digitalisering och förmedling av en betydande centralplats

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Detaljer

Titel Nyckeln till Uppåkra - kvalitetssäkring, digitalisering och förmedling av en betydande centralplats
Person och roll
Beskrivning Uppåkra, söder om Lund i sydvästra Skåne har genom sitt rika och varierade fyndmaterial och 1000-åriga platskontinuitet befästs som en mycket framträdande centralplats i Skandinavisk järnåldersforskning. Lunds Universitet har sedan 1996 bedrivit undersökningar på platsen, vilket givit ett massivt forskningsunderlag i form av fynd, dokumentation och resulterat i ett stort antal publikationer. Inom projektet ”Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv” synkroniseras resultaten från dessa års arkeologiska undersökningar till ett sammanhängande digitalt system presenterat i en användarvänlig GIS-plattform online. Målgrupperna för plattformen utgörs av såväl det internationella forskarsamhället som intresserad allmänhet. Inom det över 40 hektar stora fornlämningsområdet på och kring Uppåkra har omfattande metalldetektorundersökningar genomförts. Dessa har resulterat i upp mot 14 000 fynd med dateringar som spänner mellan neolitikum till modern tid med tyngdpunkt på bosättningens huvudsakliga datering (100BCE-1000CE), men främst yngre järnålder. Inom projektet kommer omkring 2/3 av dessa fynd att fotodokumenterats med hög precision, och bildmaterialet kommer att kopplas till GIS-plattformen. Målsättningarna med plattformens format är att tillhandahålla ett användarvänligt verktyg för internationell forskning kring platsen och dess rika fyndmaterial. Samtidigt skapas förutsättningar för överskådlighet av kunskapsläget och möjligheten att formulera framtidens frågeställningar för Gruppen för Uppåkraforskning vid Lunds Universitet i det fortsatta arbetet kring platsen och dess arkeologi. Nyckeln till Uppåkra kommer att genom den kvalitetsäkrade digitala plattform som produceras utgöra en ovärderlig resurs för internationell forskning och kulturarvsförmedling av Skandinavisk järnålder, centrala miljöer och dessas materiella uttryck.
Dato/periode

2018 maj 7

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Uppåkra
Relaterade organisationer
Uppåkra, söder om Lund i sydvästra Skåne har genom sitt rika och varierade fyndmaterial och 1000-åriga platskontinuitet befästs som en mycket framträdande centralplats i Skandinavisk järnåldersforskning. Lunds Universitet har sedan 1996 bedrivit undersökningar på platsen, vilket givit ett massivt forskningsunderlag i form av fynd, dokumentation och resulterat i ett stort antal publikationer. Inom projektet ”Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv” synkroniseras resultaten från dessa års arkeologiska undersökningar till ett sammanhängande digitalt system presenterat i en användarvänlig GIS-plattform online. Målgrupperna för plattformen utgörs av såväl det internationella forskarsamhället som intresserad allmänhet. Inom det över 40 hektar stora fornlämningsområdet på och kring Uppåkra har omfattande metalldetektorundersökningar genomförts. Dessa har resulterat i upp mot 14 000 fynd med dateringar som spänner mellan neolitikum till modern tid med tyngdpunkt på bosättningens huvudsakliga datering (100BCE-1000CE), men främst yngre järnålder. Inom projektet kommer omkring 2/3 av dessa fynd att fotodokumenterats med hög precision, och bildmaterialet kommer att kopplas till GIS-plattformen. Målsättningarna med plattformens format är att tillhandahålla ett användarvänligt verktyg för internationell forskning kring platsen och dess rika fyndmaterial. Samtidigt skapas förutsättningar för överskådlighet av kunskapsläget och möjligheten att formulera framtidens frågeställningar för Gruppen för Uppåkraforskning vid Lunds Universitet i det fortsatta arbetet kring platsen och dess arkeologi. Nyckeln till Uppåkra kommer att genom den kvalitetsäkrade digitala plattform som produceras utgöra en ovärderlig resurs för internationell forskning och kulturarvsförmedling av Skandinavisk järnålder, centrala miljöer och dessas materiella uttryck.
2018 maj 7

Evenemang (Konferens)

TitelByarkæologiske møde i Ribe
Period2018/05/072018/05/08
Webbadress (URL)
Plats
OrtRibe
LandDanmark
IgenkänningsgradInternationellt evenemang