Opponent på Johnny Karlssons avhandling; "Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid

Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

Detaljer

Titel Opponent på Johnny Karlssons avhandling; "Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 jan 11

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi
Relaterade organisationer
2017 jan 11
Examination/handledning vid
  • Stockholms universitet
Examinand
  • Johnny Karlsson