Opponent på Pär Wikmans "Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten. Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier"

Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

Detaljer

Titel Opponent på Pär Wikmans "Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten. Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier"
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 apr 12

Relaterade organisationer
2019 apr 12
Examination/handledning vid
  • Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Examinand
  • Pär Wikman