Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2016 maj

Relaterade organisationer
2016 maj

Organisatör för gästföreläsningar av professor Sauro Gelichi, C'a Foscari university of Venice

Varaktighet2016 maj 9 → …

Evenemang: Seminarium