Oxford Research Encyclopedia of Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Oxford Research Encyclopedia of Politics (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Sakkunniggranskning av artikel till Oxford Research Encyclopedia of Politics
Dato/periode

2019 apr 152019 dec 15

Relaterade organisationer
Sakkunniggranskning av artikel till Oxford Research Encyclopedia of Politics
2019 apr 152019 dec 15