Packbridge efter 3

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Packbridge efter 3
Person och roll
Beskrivning Packbridge efter 3 är en minikonferens där inbjudna talare från industrin och akademi presenterar forskning och framsteg.
Dato/periode

2014 maj 22

Relaterade organisationer

Beskrivning

Packbridge efter 3 är en minikonferens där inbjudna talare från industrin och akademi presenterar forskning och framsteg.
2014 maj 22

Packbridge efter 3

Varaktighet2014 maj 22 → …

Evenemang: Konferens