Palgrave Pivot (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Palgrave Pivot (Förlag)
Person och roll
Beskrivning Rapport för Palgrave angående ett bokförslag
Dato/periode

2020 mar 1

Relaterade organisationer
Rapport för Palgrave angående ett bokförslag
2020 mar 1

Förlag

NamnPalgrave Pivot