Pan African University

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Pan African University
Person och roll
  • Mourad Khaldoon - Gästföreläsare
Beskrivning Guest lecturer at Pan African University Institute for Water and Energy (including Climate Change) (PAUWES). Teaching water economics for master students.
Dato/periode

2016 nov 52016 nov 21

Relaterade organisationer
Guest lecturer at Pan African University Institute for Water and Energy (including Climate Change) (PAUWES). Teaching water economics for master students.
2016 nov 52016 nov 21

Extern organisation (Universitet)

NamnPan African University
LandAlgeriet