Peer review of grant proposal

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Detaljer

Titel Peer review of grant proposal
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 aug 30

Relaterade organisationer
2017 aug 30

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnThe Czech Science Foundation