PEPPSI-type Complexes of Palladium and Platinum: Investigation of Properties and Applications in Catalysis

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel PEPPSI-type Complexes of Palladium and Platinum: Investigation of Properties and Applications in Catalysis
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20102016 sep 22

Relaterade organisationer
20102016 sep 22