Philosophy and Phenomenological Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Philosophy and Phenomenological Research (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning referentuppdrag
Dato/periode

2018 feb 12

Relaterade organisationer
referentuppdrag
2018 feb 12

Tidskrift

TidskriftPhilosophy and Phenomenological Research
Förkortning TitelPhilosophy and phenomenological research
Issn0031-8205