Pietist Conflicts Beyond Enlightenment Stories: The Case of Early 18th Century Sweden

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2017
  2. Toleransens gränser: Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

    Johannes Ljungberg, 2017 okt 6, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 276 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)