Plan Networking Day

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Detaljer

Titel Plan Networking Day
Person och roll
Beskrivning Plan är uppdelat i fem regioner. Varje region har en egen kommittée och ansvarar för nätverksträffar. 2015 anordnade Förpackningslogistik tillsammans med Plan en nätverksdag på IKDC vid Lunds Universitet
Dato/periode

2015 dec 8

Relaterade organisationer

Beskrivning

Plan är uppdelat i fem regioner. Varje region har en egen kommittée och ansvarar för nätverksträffar. 2015 anordnade Förpackningslogistik tillsammans med Plan en nätverksdag på IKDC vid Lunds Universitet
2015 dec 8

Plan Networking Day

Varaktighet2015 dec 8 → …

Evenemang: Konferens