Polysemiotic Communication

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Detaljer

Titel Polysemiotic Communication
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 dec 8

Relaterade organisationer
2018 dec 8

Extern organisation (Universitet)

NamnRoma Tre University