Popular Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Popular Communication (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 aug 5

Relaterade organisationer
2019 aug 5

Tidskrift

TidskriftPopular Communication
Issn1540-5702