Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
Dato/periode

2012 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi
Relaterade organisationer
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
2012 → …

Tidskrift

TidskriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Förkortning TitelPNAS
Issn1091-6490