Puls - musik- och dansetnologisk tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Puls - musik- och dansetnologisk tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2020

Relaterade organisationer
2020

Tidskrift

TidskriftPuls - musik- och dansetnologisk tidskrift
Issn2002-2972