Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Detaljer

Titel Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)
Person och roll
Beskrivning Transposition of the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU into Swedish legislation
Dato/periode

2015 sep 30

Relaterade organisationer
Transposition of the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU into Swedish legislation
2015 sep 30

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnSwedish Ministry of Justice
OrtStockholm
LandSverige