Routledge (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Routledge (Förlag)
Person och roll
Beskrivning Boken Born Digital Archiving in the Nordic Countries är planerad att publiceras 2022/2023
Dato/periode

2020 okt 12023 aug 31

Relaterade organisationer
Boken Born Digital Archiving in the Nordic Countries är planerad att publiceras 2022/2023
2020 okt 12023 aug 31

Förlag

NamnRoutledge
Alternativt namnThe Routledge
LandStorbritannien