Sakkunnig vid lektorstillsättning

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Detaljer

Titel Sakkunnig vid lektorstillsättning
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019

Relaterade organisationer
2019

Extern organisation (Högskola)

NamnUniversity of Borås