SASS: Pious Transformations: Scandinavian Responses to New Religious Situations

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa.

    Ljungberg, J. (Inbjuden talare)
    2018 maj 4

    Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare