Scandia (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Scandia (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2013 jun 12013 dec 1

Relaterade organisationer
2013 jun 12013 dec 1

Tidskrift

TidskriftScandia
Issn0036-5483