Scandinavian Economic History Reveiw (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Scandinavian Economic History Reveiw (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017

Relaterade organisationer
2017

Tidskrift

TidskriftScandinavian Economic History Review
Förkortning TitelThe Scandinavian economic history review / [the Scandanavian Society for Economic and Social History and Historical Geography]
Issn1750-2837