Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
2015

Tidskrift

TidskriftScandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
Förkortning TitelSCAND.J.CLIN.LAB.INVEST.
Issn1502-7686