Sigrids Stue

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Sigrids Stue
Person och roll
Beskrivning artist in residence at Sigrids Stue, Gellerup Denmark for a long-term research project 2015-2018
Dato/periode

20152018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst
Relaterade organisationer
20152018

Extern organisation (Privat icke-vinstdrivande)

Namn
LandDanmark