Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö
Person och roll
Beskrivning Detta är den andra, av fyra, dagen med seminarier kring resultaten av slututvärderingen av landsbygdsprogrammet. Välkommen att delta på plats (Fjället, Jordbruksverket, Jönköping), via streamad sändning eller genom att titta på seminarierna i efterhand. Ingen anmälan krävs och du kan välja att delta i ett eller flera av passen.

Dagen inleds med en övergripande sammanfattning av rapporten. Därefter följer några fördjupningspass där det blir tid för diskussion kring respektive ämne.

Torsdagen 9 februari 2017

10:15 - 11:10 Sammanfattning av hela delrapporten: en överblick samt de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna.
Henrik Smith presenterar, därefter diskussion.
11:20 - 12:00 Fördjupning I: Energi- och klimatåtgärder.
Mikael Lantz inleder, därefter diskussion.
Tid för egen lunch
13:00 - 13:55 Fördjupning II: Greppa Näringen och andra åtgärder för att minska näringsläckage.
Holger Johnsson, Dennis Collentine och Sören Höjgård inleder, därefter diskussion.
14:05 - 15:00 Fördjupning III: Åtgärder för att gynna biologisk mångfald.
Juliana Dänhardt inleder, därefter diskussion.

Mer information via: http://www.jordbruksverket.se/utvärdering

Välkommen!

Utvärderingssekretariatet
Dato/periode

2017 feb 9

Relaterade organisationer
  • Swedish Board of Agriculture

Beskrivning

Detta är den andra, av fyra, dagen med seminarier kring resultaten av slututvärderingen av landsbygdsprogrammet. Välkommen att delta på plats (Fjället, Jordbruksverket, Jönköping), via streamad sändning eller genom att titta på seminarierna i efterhand. Ingen anmälan krävs och du kan välja att delta i ett eller flera av passen.

Dagen inleds med en övergripande sammanfattning av rapporten. Därefter följer några fördjupningspass där det blir tid för diskussion kring respektive ämne.

Torsdagen 9 februari 2017

10:15 - 11:10 Sammanfattning av hela delrapporten: en överblick samt de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna.
Henrik Smith presenterar, därefter diskussion.
11:20 - 12:00 Fördjupning I: Energi- och klimatåtgärder.
Mikael Lantz inleder, därefter diskussion.
Tid för egen lunch
13:00 - 13:55 Fördjupning II: Greppa Näringen och andra åtgärder för att minska näringsläckage.
Holger Johnsson, Dennis Collentine och Sören Höjgård inleder, därefter diskussion.
14:05 - 15:00 Fördjupning III: Åtgärder för att gynna biologisk mångfald.
Juliana Dänhardt inleder, därefter diskussion.

Mer information via: http://www.jordbruksverket.se/utvärdering

Välkommen!

Utvärderingssekretariatet
2017 feb 9

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 -
Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö

Varaktighet2017 feb 92017 feb 9
Evenemangets platsJordbruksverket, Jönköping
OrtJönköping
LandSverige
OmfattningNationellt evenemang

Evenemang: Seminarium

Related projects

Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

2015/04/152016/12/31

Projekt: UppdragsforskningNationellt samarbete

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, s. 34-42 9 s. OVR412

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, s. 85-91 7 s. OVR412

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Blombäck, K., Paul Caplat, Collentine, D., Erik Grenestam, Helena Hanson, Höjgård, S., Jansson, T., Johnsson, H., Jönsson, A., Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Stewart, R., Martin Stjernman & Öckinger, E., 2016, Jordbruksverket. 351 s. (Utvärderingsrapport 2016:3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (3)