Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 - Utvärderingen av åtgärder för en bättre miljö

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013: Utvärdering av åtgärder för en bättre miljö

    Henrik Smith, Juliana Dänhardt, Paul Caplat, Helena Hanson, Sören Höjgård, Annelie Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman, Erik Öckinger, Torbjörn Jansson, Karin Blombäck, Dennis Collentine, Holger Johnsson & Erik Grenestam

    2015/04/152016/12/31

    Projekt: UppdragsforskningNationellt samarbete