Social Politics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Social Politics (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Memeber of the advisory board
Dato/periode

20132018

Relaterade organisationer
Memeber of the advisory board
20132018

Tidskrift

TidskriftSocial Politics
Förkortning TitelSocial politics
Issn1072-4745