Social Theory and Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Social Theory and Practice (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 maj 31

Relaterade organisationer
2018 maj 31

Tidskrift

TidskriftSocial Theory and Practice
Förkortning TitelSocial theory and practice
Issn0037-802X