Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 sep

Relaterade organisationer
2017 sep

Tidskrift

TidskriftSocialvetenskaplig tidskrift
Issn1104-1420