Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Redaktionsledamot
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
Redaktionsledamot
2015

Tidskrift

TidskriftSocialvetenskaplig tidskrift
Issn1104-1420