Sociologisk Forskning (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Sociologisk Forskning (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Redaktionsledamot
Dato/periode

2017

Relaterade organisationer
Redaktionsledamot
2017

Tidskrift

TidskriftSociologisk Forskning
Issn0038-0342