Sorbonne Paris Cité Université

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Sorbonne Paris Cité Université
Person och roll
Beskrivning Gästforskare i forskargruppen LabSIC, på inbjudan av prof. Bertrand Legendre.
Dato/periode

2016 apr 102016 apr 24

Relaterade organisationer
Gästforskare i forskargruppen LabSIC, på inbjudan av prof. Bertrand Legendre.
2016 apr 102016 apr 24

Extern organisation (Universitet)

NamnSorbonne Paris Cité Université
AkronymUSPC
OrtParis
LandFrankrike