Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Detaljer

Titel Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Person och roll
Beskrivning Kartläggning av evidensbaserade interventioner för äldre inom socialtjänstens område.
Dato/periode

2017 mar 12018 dec 30

Relaterade organisationer
Kartläggning av evidensbaserade interventioner för äldre inom socialtjänstens område.
2017 mar 12018 dec 30

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnStatens beredning för medicinsk och social utvärdering
AkronymSBU
OrtStockholm
LandSverige