Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer review-granskare av artikelmanus: ”Pakt med djävulen? Samarbete och motstånd i Hitlers skugga”.
Dato/periode

2019 → …

Relaterade organisationer
Peer review-granskare av artikelmanus: ”Pakt med djävulen? Samarbete och motstånd i Hitlers skugga”.
2019 → …

Tidskrift

TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Issn0039-0747