Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 nov 1

Relaterade organisationer
2017 nov 1

Tidskrift

TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Issn0039-0747