Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2015 → …

Relaterade organisationer
2015 → …

Tidskrift

TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Issn0039-0747