Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Statsvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2014

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
Relaterade organisationer
2014

Tidskrift

TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Issn0039-0747