Stem Cell Research & Therapy (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Stem Cell Research & Therapy (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftStem Cell Research & Therapy
Förkortning TitelStem cell research & therapy
Issn1757-6512