Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2016 sep 15 → …

Relaterade organisationer