Styrelsemedlem i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Detaljer

Titel Styrelsemedlem i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Person och roll
Beskrivning Sektion i Svenska läkaresällskapet och specialitetsförening i Svenska Läkarförbundet. Arbetar för vetenskapliga och fackliga frågor inom ämnet klinisk mikrobiologi.
Dato/periode

20092016

Relaterade organisationer
  • Regional Laboratories Region Skåne
Sektion i Svenska läkaresällskapet och specialitetsförening i Svenska Läkarförbundet. Arbetar för vetenskapliga och fackliga frågor inom ämnet klinisk mikrobiologi.
20092016

Extern organisation (Vetenskapligt sällskap)

NamnFöreningen för klinisk mikrobiologi
AkronymFKM
Land/TerritoriumSverige