Supervision of Bachelor thesis

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledarskap

Detaljer

Titel Supervision of Bachelor thesis
Person och roll
Beskrivning Supervision of Bachelor thesis, Szilveszter Dezsi, Benjamin Sejdic
Dato/periode

2019

Relaterade organisationer
  • Malmö University
2019
Examination/handledning vid
  • Malmö University
Examinand
  • Szilveszter Dezsi
  • Benjamin Sejdic