Supervision of PhD thesis

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Supervision of PhD thesis
Person och roll
Beskrivning Supervision of PhD thesis, Maximilian Roszko
Dato/periode

2018 → …

Relaterade organisationer
2018 → …
Examination/handledning vid
Examinand
  • Maximilian Roszko